Syövän hoito on yksilöllistä

Syövän hoitovalintoihin vaikuttavat kasvaimen patologinen tyypitys, kasvaimen sijainti ja sen mahdollinen levinneisyys sekä potilaan yleiskunto ja muu terveydentila. Useimmiten syövän hoidossa käytetään toisiaan täydentävien hoitomuotojen yhdistelmiä. Kirurgia ja sädehoito ovat paikallisesti vaikuttavia hoitoja, ja lääkehoidot (solunsalpaajat, hormonaaliset lääkehoidot ja erilaiset ns. täsmälääkkeet) ovat verenkierron välityksellä koko kehoon vaikuttavia hoitoja. Näiden hoitojen yhä parempi yhdistely on parantanut monien syöpätautien ennustetta. Käytettävissä olevista hoitomuodoista ja niiden valintaan vaikuttavista seikoista keskustellaan aina potilaan kanssa ennen hoitosuunnitelman laatimista. Sama tai lähes sama teho on joissakin tilanteissa mahdollista saavuttaa erilaisilla hoidoilla, joiden haittavaikutukset voivat erota huomattavasti toisistaan. Erityisesti näissä tilanteissa myös potilaan oma mielipide vaikuttaa hoitopäätökseen. Niin syövän kuin muidenkin sairauksien kohdalla on tärkeää, että hoidosta on potilaalle enemmän hyötyä kuin haittaa.