Syövän palliatiivinen hoito

Palliatiivisella eli oireenmukaisella hoidolla tarkoitetaan kaikkea sellaista hoitoa, joka ei tähtää syövän paranemiseen tai elinajan pitenemiseen vaan ennen kaikkea oireiden lievittymiseen ja elämänlaadun kohentamiseen. Palliatiiviseen hoitoon eivät siis kuulu rankat hoitotoimenpiteet tai tutkimukset.

Palliatiivisen hoidon kulmakivi on kivunhoito, sillä pitkälle edennyt syöpätauti aiheuttaa usein kipua ja epämukavaa oloa. Muita hoitoa vaativia oireita ovat esimerkiksi kasvaimen aiheuttama hengenahdistus, yskänärsytys, laihtuminen ja/tai suolitukosoireet.

Palliatiivinen hoito voidaan aloittaa jo silloin, kun syöpään sairastunut vielä saa aktiivista syövän lääkehoitoa. Jos syöpälääkitys on lopetettu tehon puutteen tai huonontuneen kunnon takia, pyritään palliatiivisella hoidolla varmistamaan mahdollisimman hyvä elämänlaatu.