Syöpäseulonnat

Syöpäseulonnan tarkoituksena on löytää oireettomat syöpäkasvaimet erilaisin diagnostisin menetelmin potilaan pitkäaikaisennusteen tai elämänlaadun parantamiseksi. Kohdunkaulan syövän seulonta Papa-solunäytteiden avulla ja rintasyövän seulonta mammografiakuvauksen avulla ovat osa normaalia terveydenhuoltoa Suomessa. Hoitamalla Papa-näytteiden seulonnassa löydetyt syövän esiasteet voidaan estää noin 80 % muutoin ilmaantuvista kohdunkaulan syövistä. Rintasyöpäkuolleisuus on vähentynyt lähes kolmanneksen mammografiaseulontojen myötä. Paksu- ja peräsuolisyöpien seulonta ulostenäytteistä on käynnistynyt viime vuosien aikana. Syöpäseulontoja tehdään ikäryhmissä, joissa syövän sairastumisriski on suuri.

Useimpien syöpätautien seulontaa ei kuitenkaan toistaiseksi voida suositella: seulontamenetelmien hyötyjä ei ole osoitettu tai niiden on todettu heikentävän potilaan elämänlaatua. Esimerkiksi eturauhassyöpä on iäkkäillä miehillä usein piilevä sairaus, joka ei aiheuta potilaalle oireita eikä lyhennä potilaan elinikää. Eturauhassyövän seulontamahdollisuutta tosin tutkitaan edelleen. Mikäli tulevaisuudessa löytyy hyviä ja luotettavia tapoja uusien syöpätyyppien seulomiseksi, menetelmät tullaan luonnollisesti ottamaan käyttöön.

On hyvä muistaa, ettei mikään seulontamenetelmä ole täysin varma. "Puhdas" tulos seulontakokeessa voi antaa myös väärän turvallisuudentunteen tai viivyttää hoitoon hakeutumista syövän oirehtiessa. Esimerkiksi normaali tulos mammografiassa ei täysin poissulje rintasyöpää edes kuvaushetkellä, eikä etenkään suojaa syövän syntymiseltä myöhemmin. Siitä huolimatta se on paras tunnettu rintasyövän seulontamenetelmä.